XXVI Ogólnopolskie Sympozjum „Bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych”

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej organizuje w dniu 24.11.2017 (piątek) dwudzieste szóste coroczne sympozjum na temat bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Sympozja nasze są miejscem spotkania specjalistów, zajmujących się tą tematyką w przemyśle, ośrodkach badawczych, instytutach resortowych i uczelnianych, oraz służą wymianie informacji i integracji środowiska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział w sympozjum jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.
Informacji udziela Andrzej Reński - tel.: (22) 234 87 85 lub (22) 849 03 03, e mail: arenski@simr.pw.edu.pl

Szczegółowy program sympozjum