Szkoła Orłów na PW zaprasza studentów po I roku studiów

Studentów kończących I rok studiów pierwszego stopnia zapraszamy do przystąpienia do finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu  Szkoła Orłów na PW, którego głównym celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów.

Uczestnik projektu pod kierunkiem Tutora realizuje konkretne zadanie badawcze o charakterze naukowym. W trakcie trwania projektu, czyli do 31 lipca 2022 r. uczestnik ma zapewnione comiesięczne (z wyłączeniem wakacji letnich) wsparcie stypendialne w wysokości 1370,70 zł  oraz jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

Do składania zgłoszeń zapraszamy studentów kończących  I rok studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali średnią ważoną ocen na I roku co najmniej 4,2.

 Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • potwierdzenie średniej ocen na 1. roku studiów,
  • podpisana opinia wybranego wykładowcy

Skany powyższych dokumentów należy do 25 września 2020 do godz. 16:00 przesłać do Biura Spraw Studenckich SiMR, na adres mgr Katarzyny Kulińskiej: katarzyna.kulinska@pw.edu.pl.

Jeżeli dodatkowo jesteś finalistą olimpiady przedmiotowej, KONIECZNIE zaznacz to w formularzu rekrutacyjnym!