Listy rankingowe najlepszych absolwentów Wydziału SiMR

Listy rankingowe najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej, studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostały sporządzone i ogłoszone przez Prorektora ds. Studenckich, zgodnie z Zarządzeniem nr 123/2020 Rektora PW z dnia 23 października 2020 r.

Absolwentów Wydziału SiMR zainteresowanych wglądem do ww. list zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Studiów (dawnym dziekanatem).