Monitoring karier zawodowych absolwentów

Zapraszamy wszystkich naszych absolwentów do udziału w badaniu mającemu na celu zobrazowanie sytuacji danego rocznika na rynku pracy. Udział w badaniu daje Absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z Uczelnią informacjami dotyczącymi sytuacji na rynku pracy.

Pytania w ramach ankiety dotyczą m. in. edukacji, poziomu zadowolenia ze studiowania, sytuacji zawodowej, wiedzy i umiejętności, a także chęci pozostawania w kontakcie ze swoją uczelnią. Z badania można się dowiedzieć, gdzie pracują nasi Absolwenci, jak oceniają swoje kompetencje oraz ile średnio zarabiają.

Szczegółowe informacje i ankieta do zdalnego wypełnienia »

 

Prezentacje dotychczasowych wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów:

2021
26-04-2022
2020
23-12-2020
2019
03-07-2019
2018
11-09-2018
2017
09-09-2017
2016
09-09-2016
2015
09-09-2015