Obsada Biura Studiów Stacjonarnych/Niestacjonarnych i Biura Spraw Studenckich

Biuro Studiów Stacjonarnych

mgr Monika Ambroziak
Obrony prac dyplomowych; wznowienia na obrony oraz praktyki  studia stacjonarne/niestacjonarne
tel.: 22 234 81 81
monika.ambroziak@pw.edu.pl

mgr Jolanta Janiszewska
Studia inżynierskie – Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych; studia magisterskie – wszystkie kierunki
tel.: 22 234 87 87
jolanta.janiszewska@pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Jurkowska
Studia inżynierskie – Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych / Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych; studia anglojęzyczne; Erasmus
tel.: 22 234 84 35
agnieszka.jurkowska@pw.edu.pl

  

Biuro Spraw Studenckich (sprawy socjalno-bytowe)

mgr Katarzyna Kulińska
tel.: 22 234 82 93
katarzyna.kulinska@pw.edu.pl

 

Biuro Studiów Niestacjonarnych

mgr Elżbieta Góralska
tel.: 22 234 8754
elzbieta.goralska@pw.edu.pl