Rekrutacja jesienna 2013 na Studia Doktoranckie (III stopnia)

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie (III stopnia) na Wydziale SiMR w dyscyplinach

  • mechanika
  • budowa i eksploatacja maszyn

Przedłużony termin składania dokumentów: 19 września 2013r.

Uwaga!!! Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się dnia: 24 września 2013r., o godzinie 10.00.

Oferujemy: studia stacjonarne i niestacjonarne, elastyczny program kształcenia, stypendia doktoranckie, stypendia projakościowe, stypendia naukowe, praktyki dydaktyczne.

Podstawowe informacje, listę wymaganych dokumentów oraz wykaz pracowników Wydziału SiMR mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego i promotora w przewodach doktorskich (wraz z tematyką naukową)  znajdą Państwo pod adresem http://doktoranci.simr.pw.edu.pl/