Bieżące informacje

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Do dnia 31.03.2022 roku otwarta jest rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus Plus. Aplikacje można składać przez system USOS.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

1 marca 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja studentów PW na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+. Jej zakończenie planowane jest na 31 marca 2021 r.

Rekrutacja na wyjazd na praktyki w programie Erasmus+ w roku akademickim. 2016/2017

Została rozpoczęta rekrutacja na praktyki w programie Erasmus+ .
Do 30 kwietnia wydział jest zobowiązany do wysłania do CWM listy z osobami zrekrutowanymi.
Przy wyborze studentów należy uwzględnić to, że wymagane są:

  • średnia ocen z poprzednich lat min. 4.0 - średnia z całego toku studiów,
  • znajomość języka, w którym ma się odbywać planowana praktyka, min. B2 - potwierdzone egzaminem ogólnouczelnianym, certyfikatem lub wpisem do indeksu o zaliczeniu na poziomie B2.

Dokumenty, które należy przygotować to:

  • CV - mile widziane CV Europass - wzór w załączniku
  • list motywacyjny,
  • zaświadczenie o średniej ocen,
  • potwierdzenie znajomości języka na min B2.

Praktykę można realizować w okresie 1 lipiec 2016 - 30 wrzesień 2017r.
Na praktyki mogą wyjeżdżać również absolwenci - warunkiem koniecznym jest udział w rekrutacji na ostatnim roku studiów.

Stypendia na studia we Włoszech

Wykaz możliwości uzyskania stypendium na studia we Włoszech, zawierający wiele interesujących propozycji. Szczegóły są dostępne na stronie http://becasparaitalia.altervista.org/joomla/

Erasmus Plus - Bieżące informacje 13.05.2015r

WYJAZDY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA LUB PRAKTYKĘ

WYJAZDY NA ERASMUSA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE NA PW

Erasmus Plus - Bieżące informacje 2015r

Studenci powinni składać dokumenty rekrutacyjne w naszym biurze do końca czerwca 2015 r.
Ostateczny termin składania w naszym biurze dokumentów przez studentów wyjeżdżających na studia to:
    15 września 2015 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i na cały rok
    15 grudnia 2015 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr letni i dla studentów przedłużających pobyt.
Zgodnie z zasadami Programu minimalny okres pobytu na studiach to 3 miesiące, a maksymalny to 12 miesięcy.
Kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów.

Szkoła Letnia w TH Ingolstadt (20-31.07.2015)

Dear Sir, Madam,
I am delighted to present to you the fourth International Summer School at Technische Hochschule Ingolstadt, Germany.
This year’s focus lies on mobility technologies and management in the automotive industry.

Zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja powinna zakończyć się do dnia 24 kwietnia 2015 r., a listy rekrutacyjne powinny zostać nam dostarczone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Do końca czerwca 2015 r. studenci powinni złożyć w naszym biurze wszystkie wymagane dokumenty. Rozpoczęcie wyjazdów planowane jest od października 2015 r.

Informacje CWM w sprawie programu Erasmus Plus w roku akademickim 2015/16

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 powinna zakończyć się do dnia 24 kwietnia 2015 r., a listy rekrutacyjne powinny zostać nam dostarczone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Studenci powinni składać dokumenty rekrutacyjne w naszym biurze do końca czerwca 2015 r.
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA W NASZYM BIURZE DOKUMENTÓW PRZEZ STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA TO:
15 września 2015 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i na cały rok
15 grudnia 2015 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr letni i dla studentów przedłużających pobyt.
Zgodnie z zasadami Programu minimalny okres pobytu na studiach to 3 miesiące, a maksymalny to 12 miesięcy.
Proszę pamiętać, że kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów.

Osoby pragnące wyjechać w ramach programu Erasmus Plus

Osoby pragnące wyjechać w ramach programu Erasmus Plus proszone są o zapisywanie się na listy znajdujące się w dziekanacie wydziału SiMR. Zapisywać można się w okresie od 2 do 20 lutego 2015 roku.
Po zamknięciu zapisów zostanie zorganizowane spotkanie mające na celu wyjaśnienie procesu dalszego postępowania.

Dr Andrzej Selenta
Pełnomocnik dziekana wydziału SiMR ds. programów międzynarodowych

Aktualności archiwalne

Zestawienie i dostęp do dawniejszych newsów.