Erasmus Plus - Bieżące informacje 13.05.2015r

WYJAZDY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA LUB PRAKTYKĘ

WYJAZDY NA ERASMUSA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE NA PW

1. WYJAZDY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA LUB PRAKTYKĘ

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zakwalifikowane na wyjazd na studia lub praktykę w roku akad. 2015/2016 w ramach programu Erasmus+, mają możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia na sfinansowanie specjalnych potrzeb dot. niepełnosprawności.
W celu otrzymania zwrotu dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością, należy złożyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej - Biura programu Erasmus+, specjalny wniosek zawierający listę kosztów, które kandydat musi ponieść w związku ze swoją niepełnosprawnością. Wniosek do pobrania ze strony www.cwm.pw.edu.pl.
ZALECAMY SKŁADNIE WNIOSKU NIEZWŁOCZNIE PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA WYJAZD, A CO NAJMNIEJ 2 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM MOBILNOŚCI.

W roku akademickim 2015/2016 przyznane środki umożliwiają UDZIELENIE WSPARCIA 4 OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.

2. WYJAZDY NA ERASMUSA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE NA PW

Osoby pobierające stypendium w roku akademickim 2014/2015, zakwalifikowane na wyjazd na studia w roku akad. 2015/2016 w ramach programu Erasmus+, mają możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego na wyjazd, tzw. stypendium socjalnego w wysokości 839 zł na miesiąc.
W celu otrzymania dodatkowego wsparcia należy złożyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej - Biura programu Erasmus+, zaświadczenia z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku akad. 2014/2015. Zaświadczenia będą przyjmowane DO DNIA 15 CZERWCA 2015 R. WŁĄCZNIE LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW.

W roku akademickim 2015/2016 przyznane środki umożliwiają UDZIELENIE WSPARCIA 27 OSOBOM POBIERAJĄCYM STYPENDIUM SOCJALNE.

Szczegółowych informacji udziela Dominika Jasińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej, pod numerem tel. 22 234 747 04 lub djasinska@cwm.pw.edu.pl.