Erasmus Plus - Bieżące informacje 2015r

Studenci powinni składać dokumenty rekrutacyjne w naszym biurze do końca czerwca 2015 r.
Ostateczny termin składania w naszym biurze dokumentów przez studentów wyjeżdżających na studia to:
    15 września 2015 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i na cały rok
    15 grudnia 2015 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr letni i dla studentów przedłużających pobyt.
Zgodnie z zasadami Programu minimalny okres pobytu na studiach to 3 miesiące, a maksymalny to 12 miesięcy.
Kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów.

Informujemy zatem, że liczba zgłoszonych osób nie równa się liczbie przyznanych stypendiów.
W przypadku otrzymania przez Politechnikę mniejszej ilości miejsc i środków finansowych niż wnioskowane, osoby składające dokumenty po terminie mogą nie otrzymać wsparcia finansowego na wyjazd.
Gdyby zdarzyło się tak, jak w tym roku akademickim, że funduszy nie starczy także dla osób składających dokumenty w terminie, wsparcie finansowe będzie przyznawane w oparciu o datę złożenia dokumentów w naszym biurze.
Przypominam formalności wyjazdowe:
Dokumenty rekrutacyjne:
    Student Application Form (oryginał lub faks)
    Learning Agreement (oryginał lub faks)
    Karta Zaliczen (oryginał)
    Wniosek o przekazanie grantu (oryginał)
    Wniosek wyjazdowy S  (oryginał)
    List akceptacyjny z uczelni zagranicznej (oryginał, faks lub mail) - z dokładnymi datami pobytu (dzień – miesiąc - rok)
    Upoważnienie
    Kopia karty EKUZ (proszę także informować studentów, iż powinni się ubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej - opcjonalnie, jeżeli uczelnia zagraniczna tego wymaga oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków - obowiązkowo).
Dokumenty rozliczeniowe:
    Zaświadczenie z uczelni zagr. o długości pobytu na studiach (z dokładnymi datami pobytu od dnia.... do dnia....),
    Transcript of Records (trzecia cześć Learning Agreement)
    Zaświadczenie z wydziału o uznaniu okresu studiów za granica,
    Dane osobowe studenta
    Ankieta on-line (każdy student otrzyma maila z informacja o dostępie do ankiety w systemie Mobility Tool)
    Opis wrażeń (mailowo, w Wordzie, gdyż będziemy zamieszczać opisy wrażeń na stronie internetowej CWM)
    Wniosek o przekazanie grantu.
Studenci muszą się rozliczyć z wyjazdu w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pobytu, umieszczonej we Wniosku S oraz w umowie, jednak nie później niż do dnia 10 września 2016 r.
Dokumenty potrzebne do przedłużenia pobytu:
    Wniosek o przedłużenie pobytu za granica
    Learning Agreement (nowe lub zmiany do pierwotnego)
    Karta Zaliczeń
    Wniosek wyjazdowy S
    wniosek o przekazanie grantu
    kopia ubezpieczenia (EKUZ, NNW i ew. OC).
mgr Agnieszka Bursztyńska
Politechnika Warszawska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych
ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI piętro, 00-668 Warszawa
tel. 022 234 51 15, fax 022 629 80 09
www.cwm.pw.edu.pl , www.pw.edu.pl