Informacje CWM w sprawie programu Erasmus Plus w roku akademickim 2015/16

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 powinna zakończyć się do dnia 24 kwietnia 2015 r., a listy rekrutacyjne powinny zostać nam dostarczone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Studenci powinni składać dokumenty rekrutacyjne w naszym biurze do końca czerwca 2015 r.
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA W NASZYM BIURZE DOKUMENTÓW PRZEZ STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA TO:
15 września 2015 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i na cały rok
15 grudnia 2015 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr letni i dla studentów przedłużających pobyt.
Zgodnie z zasadami Programu minimalny okres pobytu na studiach to 3 miesiące, a maksymalny to 12 miesięcy.
Proszę pamiętać, że kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów.

W związku z tym, iż w bieżącym roku akademickim było ogromne zainteresowanie wyjazdami i nie dla wszystkich studentów wystarczyło pieniędzy informujemy, iż wnioskujemy do Narodowej Agencji o dużo większą kwotę niż potem otrzymujemy, a co za tym idzie, nie wszyscy studenci zgłoszeni w rekrutacji mogą otrzymać wsparcie finansowe z programu.
Dotyczy to przede wszystkim osób przedłużających pobyty, gdyż zgodnie z zasadami wyjazdów, w pierwszej kolejności do dofinansowania są zawsze studenci zgłoszeni w rekrutacji podstawowej, którzy złożą dokumenty w terminie. W następnej kolejności są studenci z list rezerwowych, a dopiero na końcu - osoby przedłużające pobyty.
W rekrutacji na ten rok akademicki (tj. 2014/2015) było zgłoszonych blisko 500 osób, a Politechnika otrzymała wsparcie finansowe na 266 osób. Po złożeniu pierwszego raportu postępu przyznano nam środki jeszcze na 25 wyjazdów, co nadal okazało się mało. Kilkanaście miejsc zostało zwolnionych przez osoby otrzymujące fundusze na wyjazd ze środków programu POWER (osoby niepełnosprawne i osoby otrzymujące stypendia socjalne na PW) i trochę nas to uratowało, ale nadal dla studentów przedłużających pobyty nie mamy pieniędzy.
Nie wiemy jeszcze, ile pieniędzy otrzymamy na przyszły rok akademicki.
Narodowa Agencja poinformowała nas ostatnio, iż sama dostała mniej funduszy do rozdzielenia na uczelnie, niż było to planowane, zatem nie wróży to nic dobrego..
Informujemy, zatem, że liczba zgłoszonych osób nie równa się liczbie przyznanych stypendiów.
W przypadku otrzymania przez Politechnikę mniejszej ilości miejsc i środków finansowych niż wnioskowane, osoby składające dokumenty po terminie mogą nie otrzymać wsparcia finansowego na wyjazd.
Gdyby zdarzyło się tak, jak w tym roku akademickim, ze funduszy nie starczy także dla osób składających dokumenty w terminie, wsparcie finansowe będzie przyznawane w oparciu o datę złożenia dokumentów w naszym biurze.
Przypominam formalności wyjazdowe:
Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Student Application Form (oryginał lub faks)
 2. Learning Agreement (oryginał lub faks)
 3. Karta Zaliczeń (oryginał)
 4. Wniosek o przekazanie grantu (oryginał)
 5. Wniosek wyjazdowy S  (oryginał)
 6. List akceptacyjny z uczelni zagranicznej (oryginał, faks lub mail) - z dokładnymi datami pobytu (dzień –miesiąc -rok)
 7. Upoważnienie
 8. Kopia karty EKUZ (proszę także informować studentów, iż powinni się ubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej - opcjonalnie, jeżeli uczelnia zagraniczna tego wymaga oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków - obowiązkowo).

Dokumenty rozliczeniowe:

 1. Zaświadczenie z uczelni zagr. o długości pobytu na studiach (z dokładnymi datami pobytu od dnia.... do dnia....),
 2. Transcript of Records (trzecia cześć Learning Agreement)
 3. Zaświadczenie z wydziału o uznaniu okresu studiów za granica,
 4. Dane osobowe studenta
 5. Ankieta on-line (każdy student otrzyma maila z informacja o dostępie do ankiety w systemie Mobility Tool)
 6. Opis wrażeń (mailowo, w Wordzie, gdyż będziemy zamieszczać opisy wrażeń na stronie internetowej CWM)
 7. Wniosek o przekazanie grantu.

Studenci musza się rozliczyć z wyjazdu w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pobytu, umieszczonej we Wniosku S oraz z umowie, jednak nie później niż do dnia 10 września 2016 r.
Dokumenty potrzebne do przedłużenia pobytu:

 1. Wniosek o przedłużenie pobytu za granica
 2. Learning Agreement (nowe lub zmiany do pierwotnego)
 3. Karta Zaliczeń
 4. Wniosek wyjazdowy S
 5. Wniosek o przekazanie grantu
 6. Kopia ubezpieczenia (EKUZ, NNW i ew. OC).

W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt.

Wzory dokumentów:
http://www.simr.pw.edu.pl/Wydzial-SiMR/Studia/Programy-miedzynarodowe/Pliki-do-pobrania

Pozdrawiam serdecznie,
mgr Agnieszka Bursztyńska
Politechnika Warszawska
Centrum Wspolpracy Miedzynarodowej
Uczelniana Agencja Programow Edukacyjnych
ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI pietro, 00-668 Warszawa
tel. 022 234 51 15, fax 022 629 80 09
www.cwm.pw.edu.pl , www.pw.edu.pl