Rekrutacja na wyjazd na praktyki w programie Erasmus+ w roku akademickim. 2016/2017

Została rozpoczęta rekrutacja na praktyki w programie Erasmus+ .
Do 30 kwietnia wydział jest zobowiązany do wysłania do CWM listy z osobami zrekrutowanymi.
Przy wyborze studentów należy uwzględnić to, że wymagane są:

  • średnia ocen z poprzednich lat min. 4.0 - średnia z całego toku studiów,
  • znajomość języka, w którym ma się odbywać planowana praktyka, min. B2 - potwierdzone egzaminem ogólnouczelnianym, certyfikatem lub wpisem do indeksu o zaliczeniu na poziomie B2.

Dokumenty, które należy przygotować to:

  • CV - mile widziane CV Europass - wzór w załączniku
  • list motywacyjny,
  • zaświadczenie o średniej ocen,
  • potwierdzenie znajomości języka na min B2.

Praktykę można realizować w okresie 1 lipiec 2016 - 30 wrzesień 2017r.
Na praktyki mogą wyjeżdżać również absolwenci - warunkiem koniecznym jest udział w rekrutacji na ostatnim roku studiów.

Do 30 czerwca osoby zrekrutowane przez wydział proszone są o dostarczenie do CWM-UAPE następujących dokumentów:

  • formularz aplikacyjny 2016/2017 (wzór w załączniku),
  • kopię dokumentów złożonych na wydziale (CV, list motywacyjny, zaświadczenie o średniej ocen, potwierdzenie znajomości języka).
  • ewentualnie  podpisany Learning Agreement, który gwarantuje przyznanie dofinansowania (wzór w załączniku).

Tak jak w poprzednich latach o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność dostarczenia do CWM - UAPE podpisanego przez 3 strony Learning Agreement for Traineeships.
Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej CWM, https://www.cwm.pw.edu.pl/

Zgłoszenia proszę kierować do pełnomocnika dziekana wydziału SiMR
Ds. programu Erasmus+
Dr Andrzej Selenita, pokój 4.7 B.
emal: aselenta@simr.pw.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela:  
Pani Dominika Jasińska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, pok. L3
tel. 22 234 74 04