Zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja powinna zakończyć się do dnia 24 kwietnia 2015 r., a listy rekrutacyjne powinny zostać nam dostarczone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Do końca czerwca 2015 r. studenci powinni złożyć w naszym biurze wszystkie wymagane dokumenty. Rozpoczęcie wyjazdów planowane jest od października 2015 r.

O praktyki mogą się ubiegać studenci, którzy pomyślnie zakończyli pierwszy rok studiów oraz studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą
wyjechać, jako absolwenci.
Kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów. W stosunku do absolwentów obowiązuje kapitał mobilności z ostatniego ukończonego cyklu studiów.
Praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ mogą trwać od 2 do 3 miesięcy i  muszą się zakończyć przed końcem roku akademickiego 2015/2016.
Ostateczny termin zakończenia praktyk to 31 sierpnia 2016 r.  
Rozliczyć się z praktyk należy w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pobytu umieszczonej we Wniosku S oraz w umowie, jednak nie później niż do dnia 10 września 2016 r.
W Programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej,  uczelni (posiadającej kartę ECHE na rok 2015/2016), organizacji non-profit lub innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Instytucja, w której będzie odbywana praktyka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.
Praktyki Erasmusa+ nie można odbyć w placówkach dyplomatycznych naszego kraju, w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi.
Osoba biorąca udział w rekrutacji i zgłoszona do nas przez Wydziałowego Koordynatora powinna złożyć w naszym biurze następujące dokumenty:

 1. Formularz aplikacyjny
 2. CV
 3. List motywacyjny (CV i list motywacyjny w jęz. angielskim, napisane tak, jak się pisze do potencjalnego pracodawcy)
 4. Dyplom lub zaświadczenie z Działu Ewidencji Studentów o ukończeniu studiów (jeżeli osoba chce wyjechać jako absolwent)
 5. Wniosek wyjazdowy S
 6. Wniosek o przekazanie grantu
 7. Kopia karty EKUZ oraz obowiązkowo OC i NNW
 8. Upoważnienie (opcjonalnie)

Osoba, która ma już pracodawcę, dostarcza także Learning Agreement for Traineeships. Jeżeli nie ma dokąd pojechać, wówczas otrzyma listę
przykładowych pracodawców. Listę wysyłamy po złożeniu dokumentów i po zakończeniu rekrutacji. W tym przypadku obowiązuje kolejność złożenia Learning Agreement for Traineeships, gdyż zwykle miejsc jest bardzo mało i nie wszyscy zgłoszeni będą mogli pojechać.
Dokumenty rozliczeniowe:

 1. Zaświadczenie o długości okresu praktyki (z dokładnymi datami pobytu od dnia.... do dnia....),
 2. Traineeship certificate (trzecia część Learning Agreement),
 3. Dane osobowe
 4. Wniosek o przekazanie grantu
 5. Ankieta złożona on-line (każdy student otrzyma maila z informacja o dostępie do ankiety w systemie Mobility Tool)
 6. Zaświadczenie o zaliczeniu praktyki przez wydział (dokument nie dotyczy absolwentów)
 7. Opis wrażeń do zamieszczenia na stronie internetowej CWM

W załączeniu przesyłam dokumenty aplikacyjne oraz Zasady funkcjonowania praktyk 2015/2016,
patrz przedrostek A2: http://www.simr.pw.edu.pl/Wydzial-SiMR/Studia/Programy-miedzynarodowe/Pliki-do-pobrania
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.
Dominika Jasińska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, pok. L3
tel. 22 234 74 04