Inne programy

Joint Master in Sustainable Automotive Engineering

We wrześniu 2017 roku rusza nowa edycja programu wymiany międzynarodowej Joint Master in Sustainable Automotive Engineering.

Program jest prowadzony przez cztery europejskie uczelnie: University of Antwerp w Belgii, Loughborough University w Wielkiej Brytanii, Deusto w Hiszpanii oraz University de Bordeaux we Francji, w ramach europejskiego projektu G-DRIVE (Green Development, Research and Innovation in Vehicle Engineering) (www.master-greendrive.eu).

Program wymiany studentów ATHENS

Program ATHENS został utworzony w roku 1996 z myślą o międzynarodowej wymianie studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz o ich udziale we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje Programu ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 2 obowiązkowe części: 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS.

Szkoła Letnia Ingolstadt

Technische Hochschule Ingolstadt (uczelnia współpracująca z AUDI) zaprasza do udziału w tzw. „Letniej szkole” ("International Summer School") organizowanej w tym roku w terminie 21.VII - 01.VIII.2014.

Więcej o tej niezwykle interesującej propozycji, w tym opis kursu, zasady zapisu, informacje o opłatach i zakwaterowaniu można uzyskać pod poniższym adresem:
http://www.thi.de/studium/international-summer-school.html