Joint Master in Sustainable Automotive Engineering

We wrześniu 2017 roku rusza nowa edycja programu wymiany międzynarodowej Joint Master in Sustainable Automotive Engineering.

Program jest prowadzony przez cztery europejskie uczelnie: University of Antwerp w Belgii, Loughborough University w Wielkiej Brytanii, Deusto w Hiszpanii oraz University de Bordeaux we Francji, w ramach europejskiego projektu G-DRIVE (Green Development, Research and Innovation in Vehicle Engineering) (www.master-greendrive.eu).

Przygotowywane są m.in. granty studenckie.

Broszura informacyjna