Badania zdatności drogowej pojazdów

Ogólna charakterystyka studiów:

W ramach studium przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z: prawnymi aspektami działalności Stacji  Kontroli Pojazdów; budową, zasadą działania i eksploatacją  układów pojazdów mechanicznych, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia oraz zasad przeprowadzania badań.

Studia przeznaczone są osób związanych zawodowo z motoryzacją a w szczególności pracą Stacji Kontroli Pojazdów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu studiów i przygotować się od strony teoretycznej do procesu certyfikacji.

Słuchacze studiów podyplomowych posiądą podstawową wiedzę z zakresu budowy pojazdów, zasad ich eksploatacji, diagnostyki i oceny stanu technicznego. Zapoznają się równocześnie ze stanem prawnym dotyczącym funkcjonowania SKP.

Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania:              10 zjazdów (piątek, sobota, niedziela)
  • Zasady naboru:            Zgłoszenie
  • Termin zgłoszeń:          1.06 ÷ 30.09
  • Wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, karta zgłoszenia
  • Tryb zgłoszeń:             Kolejność zgłoszeń
  • Opłaty:                      Pierwsza rata 300 zł, druga i trzecia rata po 1900 zł, w sumie 4100 zł

Organizator studiów podyplomowych:

  • Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

Kierownik studiów:

Dokładny adres organizatora:

Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 84

02-524 Warszawa

Telefon 022 234-81-17 do 81-19, fax.: 022 234-81-21

e-mail: studium@simr.pw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.mechlab.simr.pw.edu.pl