Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Ogólna charakterystyka:
Głównym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.

Studia organizowane są przez:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Sekretariat Studium:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
tel.: 22 234 8348
faks: 22 234 8622
e-mail: sto@simr.pw.edu.pl
Więcej informacji