Identyfikacja hałasowo-wibracyjnych zagrożeń środowiska

Ogólna charakterystyka:

Studia podyplomowe prowadzone będą w zakresie ochrony środowiska przed zagrożeniami wibroakustycznymi pochodzącymi od środków transportu. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drgań i hałasu. Zapoznanie z metodami pomiarów, oceny zagrożeń wibroakustycznych oraz możliwościami redukcji oddziaływania drgań i hałasu. Słuchacze zapoznani zostaną z obowiązującymi w Polce i Unii Europejskiej normami oraz przepisami prawnymi.

 • Czas trwania:              10 trzydniowych zjazdów (piątek popołudniu, sobota, niedziela)
 • Zasady naboru:            Zgłoszenie
 • Termin zgłoszeń:           30 września
 • Opłaty:                       Opłata: 4100 zł (pierwsza rata 300 zł druga i trzecia rata po 1900 zł);

Informacje dodatkowe:

Zajęcia (10 zjazdów) odbywają się w:

 • piątki   (w godz. 16:00 – 21:00)
 • soboty (w godz. 8:00 – 18:00)
 • niedziele (w godz. 8:00 – 15:00)                   

Studia organizowane przez:

 • Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
 • Pracownia Wibroakustyki IPBM
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Wydział Inżynierii Środowiska

Kierownik studium: dr inż. Marcin Jasiński

                                  

Adres:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ZINTEGROWANE ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84

Tel. 022 234-81-17 do 81-19, fax.: 022 234-81-21

e-mail: jachuu@simr.pw.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie: http://www.mechlab.simr.pw.edu.pl