Jubileusz 60-lecia Wydziału

W dniu 18 października 2013 r. odbyła się Konferencja Jubileuszowa 60-lecie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Swój udział zapowiedziało ponad 400 absolwentów. Uwzględniając osoby zaproszone oraz pracowników, łącznie w uroczystościach udział wzięło niemal 500 osób.

W bankiecie w klubie studenckim „Stodoła” wzięło udział ok. 240 osób. Relacja z Konferencji Jubileuszowej wkrótce na stronie Jubileuszu.

Na ręce Dziekana złożono lub przesłano około 50 uroczystych listów gratulacyjnych z innych uczelni, wydziałów Politechniki Warszawskiej, instytutów badawczych, szkół i zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw:

Politechnika Warszawska J.M.Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. Stefan Wrona Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Prorektor PW prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii prof. dr hab. Alina Maciejewska Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych prof. nzw. dr hab. inż. Irmina Herburt Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Mechatroniki prof. dr hab. Natalia Golnik Pokaż
Politechnika Warszawska Dziekan Wydziału Transportu prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński Pokaż
Politechnika Warszawska Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku dr hab. inż. Renata Walczak Pokaż
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz Pokaż
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Kierownik Katedry Automatyzacji Procesów prof. dr hab. inż. Janusz Kowal Pokaż
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Kierownik Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej AGH prof. dr hab. inż. Wojciech Batko Pokaż
Akad. Techniczno-Human. w Bielsku-Białej Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki Pokaż
Politechnika Białostocka Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Seweryn Pokaż
Politechnika Częstochowska Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof. dr hab. inż. Norbert Szczygiol Pokaż
Politechnika Koszalińska Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. nzw. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz Pokaż
Politechnika Krakowska Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Wojnar Pokaż
Politechnika Lubelska Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Pokaż
Politechnika Poznańska Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania prof. nzw. dr hab. inż. Roman Staniek Pokaż
Politechnika Rzeszowska Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Jarosław Sęp Pokaż
Politechnika Śląska Dziekan Wydziału Transportu prof. nzw. dr hab. inż. Bogusław Łazarz Pokaż
Uniw. Technologiczno-Human. w Radomiu Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Blajer Pokaż
Uniw. Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Dziekan Wydziału Nauk Technicznych prof. nzw. dr hab. inż. Adam J. Lipiński Pokaż
Wojskowa Akademia Techniczna Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz Pokaż
Wojskowa Akademia Techniczna Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. nzw. dr hab. inż. Radosław Trębiński Pokaż
Wojskowa Akademia Techniczna Kierownik Katedry Mechaniki Stosowanej prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda Pokaż
Zachodniopom. Uniw. Techn. w Szczecinie Dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu dr hab. inż. Maciej Taczała Pokaż
Zachodniopom. Uniw. Techn. w Szczecinie Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Berczyński Pokaż
Zachodniopom. Uniw. Techn. w Szczecinie Kierownik Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Eliasz Pokaż
Centralny Instytut Ochrony Pracy, PIB Dyrektor Instytutu prof. dr hab. med. Danuta Koradecka Pokaż
Instytut Kolejnictwa Dyrektor Instytutu dr inż. Andrzej Żurkowski Pokaż
Instytut Lotnictwa Dyrektor Instytutu prof. nzw. dr hab. inż. Witold Wiśniowski Pokaż
Instytut Mech. Budown. i Górn. Skalnego Dyrektor Instytutu prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Góralczyk Pokaż
Instytut Mechaniki Precyzyjnej Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Tomasz Babul Pokaż
Instytut Transportu Samochodowego Kierownik Instytutu dr inż. Marcin Ślęzak Pokaż
Przemysłowy Instytut Motoryzacji Dyrektor Instytutu dr inż. Andrzej Muszyński Pokaż
St. Rzecz. Techniki Samochodowej i RD Prezes Stowarzyszenia mgr inż. Emil Wolski Pokaż
Transportowy Dozór Techniczny Dyrektor mgr inż. Jan Urbanowicz Pokaż
Urząd Dozoru Technicznego Prezes mgr inż. Mieczysław Borowski Pokaż
FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. Prezes Zarządu Włodzimierz Zając Pokaż
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Doradca Zarządu mgr inż. Janusz Bosakirski Pokaż
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Prezes Zarządu Jerzy Kozłowski Pokaż
Zespół Szkół Sam. i Lic. nr 3 Warszawa Dyrektor Alicja Stańczyk Pokaż

Nadeszło również wiele innych gratulacji, życzeń i wyrazów sympatii, w tym od osób indywidualnych będących Przyjaciółmi naszego wydziału. Złożyli je miedzy innymi: prof. nzw. dr hab. inż. Józef Szala, dr h.c., prof. dr hab. inż. Józef Giergiel, kmdr dr inż. Wojciech Jurczak (Prodziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej, Stanisław Chabros, prof. dr hab. Michał Stefanowski (Wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych), Jan Wyciślik.

Obchody wsparło prawie 30 firm i organizacji. Więcej na stronie Jubileuszu.

DZIEKAN ORAZ SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA WYDZIAŁU SERDECZNIE DZIĘKUJĄ ZA UDZIAŁ I WSPARCIE KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ!!!