Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2013/2014

Dziekan i Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych uprzejmie zapraszają na UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI roku akademickiego 2013/2014.
Uroczystość odbędzie się w Gmachu Wydziału SiMR ul. Narbutta 84 w Audytorium im. Prof. M. Bekkera (sala 2.5) dnia 1 października 2013 roku o godz. 14:00

  Program Uroczystości:
1. Hymn Państwowy
2. Wystąpienie Dziekana
3. Wystąpienie Rektora
4. Immatrykulacja
5. Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów
6. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
7. Wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej
8. Sprawy organizacyjne – przedstawienie opiekuna I roku
9. Oficjalne otwarcie roku akademickiego 2013/2014
10. Wykład inauguracyjny dra hab. inż. Roberta Zalewskiego pt. „Czy materiał może być inteligentny?”
11. „Gaudeamus”